תנאי התכנית

תשלומים והחזרים

מחיר התכנית 1400 ש״ח. לשמירה על מקומך, עם הרשמתך לתכנית ייגבה לפחות סך של 200 ש״ח.

אפשרויות תשלום:

1. כרטיס אשראי

2. אפליקציית ״ביט״

3. העברה בנקאית לזכות באנר אחזקות בע״מ, בנק מרכנתיל,  סניף 672,  חשבון 64483.

השלמת התשלום עד 7 ימים לפני פתיחת הסדנא.

במקרה של ביטול השתתפות עד 7 ימים לפני תחילת הסדנא יוחזר הסכום ששולם בניכוי דמי טיפול בסך 50 ש״ח.

במקרה של ביטול השתתפות אחרי מועד זה יוחזר הסכום ששולם בניכוי 200 ש״ח.

שינוי מועד הסדנא (דחייה למועד אחר) בהודעה של פחות מ 7 ימים, אפשרית רק באם המשתתף השלים את מלוא התשלום על התכנית, בכפוף לזמינות מקומות בתאריך אחר. עבור השינוי יחוייב המשתתף בסך 100 ש״ח.

לאחר השתתפות בסדנא או בחלקה לא יהיה המשתתף זכאי לכל החזר כספי.

הגעה לסדנא

מועד תחילת הסדנא מפורסם באתר ובהודעות אישיות. יש חשיבות רבה להתכנסות במועד. כניסה באיחור לסדנא מפריעה לכלל המשתתפים ולכן אתם מתבקשים להקדים ולא לאחר.

המאחרים להגיע לסדנא מעל לחצי שעה לא יורשו להיכנס ודינם כמי שביטלו או דחו השתתפותם