בקרה צולבת: האם טייסים לא טועים?

כן, טועים. טייסים הם בני אדם כמו כולנו!

העניין הוא שטעות של טייס יכולה להביא להביא לתוצאות קשות, ובתעשיית התעופה המסחרית תאונה אינה אופציה שמוכנים לקבל. בקרה צולבת היא אבן בנין משמעותית בתפישה.

כאשר משתמשמים בכל אמצעי תחבורה אחר, טעות אנוש (המהווה תמיד חלק עיקרי בתאונות) או כשל אנושי, כמו חוסר תפקוד, עילפון או מוות, היא סיכון שלוקחים אותו. ולראייה – באוטובוס, במונית, ברכבת – יש רק איש צוות אחד שהפסקת תפקודו משמעותה תאונה חמורה. בתעופת המסחרית, של חברות תעופה, זה כאמור לא המצב.

בתא הטייס יש שני טייסים, למרות שאפשר היה לבצע את רוב העבודה, וכנראה את כולה, על ידי טייס אחד, וכדי לנצל באופן מיטבי את היתרון שטמון בשני טייסים הוגדר שכל פעולה משמעותית מחייבת בקרה צולבת, או Cross-Check.

כדאי לאמץ בקרה צולבת בכל תחומי החיים

על פי הנהלים, כל פעולה משמעותית, כל הזזת מפסק או שינוי במחשב סטיסה מתבצע על ידי איש הצוות שזה תפקידו, ולפני הפעלת השינוי – מבקש המבצע מאיש הצוות השני לאשר את הפעולה.

בתא הטייס יש שני טייסים, למרות שאפשר היה לבצע את רוב העבודה, וכנראה את כולה, על ידי טייס אחד, וכדי לנצל באופן מיטבי את היתרון שטמון בשני טייסים הוגדר שכל פעולה משמעותית מחייבת בקרה צולבת, או Cross-Check.
כדאי לאמץ בקרה צולבת בכל תחום בחיינו בו אנחנו עושים פעולות משמעותיות. בטיסה, בקרה צולבת היא אבן יסוד.

כך למשל, הוראה לטייס האוטומטי לשנות גובה, שינוי נתיב במחשב הניווט ועוד פעולות רבות. גם צוות הדיילים שמעביר את הדלתות למצב ידני או אוטומטי (בעניין פתיחת מגלשות החירום) – אחד מבצע, והשני בודק.

כל זה משתלב עם תפישת הדבקות בנהלים (SOP) שגורמת לכך שתמיד עושים את הדברים בצורה שווה, ולכן כל מה ששונה – מיד "קופץ לעין".

מי שעוקב בעינים מקצועיות אחרי התכניות בסגנון "תעופה בחקירה" (ואני מזכיר לכם שאני מציע להתייחס לתכניות אלו בזהירות), רואה שחלק גדול מהתאונות התחיל, או לא נמנע בגלל עבודת צוות לקויה, חוסר שיתוף פעולה ובעיקר כשאיש צוות עשה משהו שלא נבדק כהלכה על ידי איש הצוות השני.

האם זו לא תפישה שתרצו לאמץ בחיים? עם בן/בת הזוג? בענייני הבית, בעבודה, בנהיגה בכביש?

זה לא שמישהו בודק אותי מיוזמתו אלא זה אני שמבקש מהאחר לוודא שאני לא טועה, כי אני מכיר בעובדה שאני בן אנוש, ובודאי שאטעה לפעמים.

בקרה צולבת, לא רק בתעופה היא הדרך להתגבר על העובדה שאנחנו רק בני אנוש
בקרה צולבת היא דרך חיים

בטיסה רגילה אנחנו הטייסים טועים לא מעט. רוב הטעויות הן קטנות, מפסק שאינו במקומו, קריאה לא נכונה של נתון, וברוב המקרים גם אם לא היינו עולים על הטעות, המטוס היה "צועק" או היינו מגלים את זה קצת אחר כך. אולם לעיתים צירוף של טעויות, או טעות שביצעת, עם נתון אחר שהשתנה, או תקלה, עלולים להוביל למצב לא רצוי, ולכן זיהוי מוקדם של טעויות הוא חשוב מאד!

בתעופה זה עובד – הטיסה בחברות תעופה בטוחה!